Maston MÅLNINGSANVISNINGAR

Med rätt målningsteknik uppnår du det bästa slutresultatet. Även om du aldrig skulle ha målat med sprayfärg, garanterar vi att du lyckas när du följer dessa enkla anvisningar.

Maston

MÅLNINGSANVISNINGAR - RUBBERCOMP SPRAY

Se till att utrymmet där du målar är dammfritt och väl ventilerat och att rumstemperaturen är minst 20 °C. Tvätta före målning de ytor som ska behandlas och försäkra dig om att alla orenheter har avlägsnats. Torka efter rengöring av ytan med en duk, undvik pappershanddukar eftersom de normalt lämnar damm på ytan. Skydda alla de ytor som du inte vill behandla.

Rör om väl före användning. Om ytan har målats tidigare, ska du försäkra dig om gummifärgens lämplighet genom att provmåla. Gummifärgen kan reagera med ytor som målats med enkomponentsfärg. Vid spraymålning behövs flera skikt för att man ska uppnå en tillräcklig filmtjocklek. Börja alltid måla utanför objektet och för munstycket framför den yta som ska målas. Spraya jämnt och för munstycket långsamt framåt. Håll ett avstånd på cirka 15–20 cm från ytan. Låt föregående skikt torka i 10–20 minuter mellan omgångarna, tills ytan är dammtorr. Observera att det tar längre för skiktet att torka när filmtjockleken ökar. Kontrollera och rengör munstyckets mynning regelbundet så att det inte ska uppkomma färgstänk.

När du har målat hela ytan, ska du kontrollera att den har målats i sin helhet. Vidrör aldrig en behandlad våt eller halvtorr yta. Måla följande skikt i den andra riktningen, det vill säga i vinkelrätt mot det första skiktet. Observera att du kan ställa in munstycket och strålen genom att vrida den röda mynningen på munstycket, om du vill. Du åstadkommer det bästa resultatet genom att måla flera skikt i lugn takt. När gummifärgsfilmen är tillräckligt tjock är den lätt att dra av. För detta behövs cirka fyra skikt. Vi rekommenderar att du målar ett vitt skikt underst, vilket gör att neonfärgen blir så klar som möjligt.

När den slutliga beläggningen har målats och den ännu är våt kan du ta bort skyddstejp eller andra skydd som är i direkt kontakt med den behandlade ytan. Alla andra skydd ska lämnas kvar och tas bort när färgen har torkat, eller skäras upp med kniv, efter att RUBBERcomp® har torkat helt. Vi rekommenderar att du använder plastegg.

Torktid: (20 °C, 50 % relativ fukthalt):
Dammtorr: cirka 10–20 minuter
Beröringstorr: cirka 30–60 minuter
Genomtorr: efter 4–8 timmar
Slutlig hårdhet: cirka 2 dygn
I svala temperaturer kan torktiderna vara längre.

Åtgång: Spray ca. 0,5m2 /flaska (4 skikt)
T.ex. för fälgar (17 tum, hel uppsättning, 4 skikt) är åtgången 3–4 flaskor.

Ladda ner RUBBERcomp-målningsanvisningen här som pdf >>


 

ANVISNINGAR FÖR SPRUTMÅLNING


RUBBERCOMP® BELÄGGNING OCH FÖRTUNNING:

Rengör ytan från olja, fett, smuts, vax och lös rost. 70,0 vikt-% RUBBERcomp®, 30,0 vikt-% RUBBERcomp® förtunning 76,5 volym-% RUBBERcomp®, 23,5 volym-% RUBBERcomp®-förtunning (= 1 liter RUBBERcomp® + 0,3 l RUBBERcomp®-förtunning (Thinner).  Rör om väl före användning. För tryckluftssprutor rekommenderar vi kompressortrycket 2,5–3,0 bar och munstycke 1,4 mm. Inställning av elsprutor enligt typen. Provmåla alltid först en separat, tillräckligt stor provbit. Ställ först in sprutans inställningar till minimiläget och öka på dem tills du får en våt, jämn yta som inte rinner. Spruta minst 4 skikt med iakttagande av de detaljerade RUBBERcomp® målnings-/tekniska anvisningarna. Du kan förlänga en livslängden för en öppnad burk när du lägger ett skikt förtunning överst innan du stänger locket. 

Täckegenskaper, 1 liter färdigt utspädd beläggning
Ett skikt: 6 - 8 m²
4 skikt (minimirekommendation) 1,5 - 2 m²
6 skikt (rekommenderas för bilar) 1,0 – 1,3 m²

Rekommenderad mängd för ytbehandling av bilar (6 skikt)
liten (6m²) 4,5-6 l färdigt utspädd beläggning
medelstor (8m²) 6–8 l färdigt utspädd beläggning
stor (10m²) 8-10 l färdigt utspädd beläggning

Torkning
Torktid: (20 °C, 50 % relativ fukthalt):
Dammtorr: 20 minuter
Beröringstorr: 40 minuter
Genomtorr: efter 4 timmar
Slutlig hårdhet: 2 dygn
Rekommenderad målningstemperatur +18–+25 °C
Torktiderna kan vara längre och ytkvaliteten kan försämras i svala temperaturer.

Ladda ner RUBBERcomp-målningsanvisningen här som pdf >>